... Vergelijk & bespaar

Zonnepanelen op je eigen dak?
Voer je adres in en kom er achter!
Home  >  Over zonnepanelen  >  Zonnehandleiding  >  Zonne stroom

Overzicht - Zonnestroom - Uw eigen dak - Subsidies - Financiële haalbaarheid - Zelf zonnepanelen gebruiken

In één uur valt er meer zonne-energie op de aarde dan de hele wereld in een jaar verbruikt. De hoeveelheid zonne-energie is zo groot dat de energie die in een jaar op de aarde valt twee keer zoveel is dan alle energie van fossiele brandstoffen (kolen, olie, gas, uranium) samen.

Slechts een gedeelte van de beschikbare zonne-energie wordt gebruikt. Het wordt passief gebruikt in de vorm van daglicht, een warme zomerdag of om planten te laten groeien. De actieve manier van het gebruik van zonne-energie valt op te splitsen in drie categorieën:

  • Zonne-energie (EN: Photovoltaics, PV): Zonnepanelen gemaakt van specifieke materialen die elektriciteit opwekken als er zonlicht op valt
  • Zonnewarmte (EN: Solar thermal): Buizen die worden opgewarmd door de zon waardoor een vloeistof wordt verwarmd (centrale verwarming of heet water)
  • Geconcentreerde zonnekracht (EN: Concentrating Solar Power , CSP): Lenzen of spiegels die de zonnestralen van een groot gebied concentreert in één punt om zonne-energie of –warmte op te wekken

CompareMySolar richt zich alleen op zonne-energie (PV) voor particulier gebruik. We maken de oriëntatie een stuk makkelijker en inzichtelijker, specifiek gericht op uw eigen energieverbruik en dak.

Zonne-energiesystemen

Zonne-energiesystemen op een dak bestaan uit een serie zonnepanelen. Deze panelen zetten zonlicht om in een gelijkstroom (DC). Deze gelijkstroom wordt via een omvormer omgezet naar wisselstroom (AC), net als de energie uit uw stopcontact. De opgewekte energie kan in uw eigen huis worden gebruikt, maar als het in uw eigen huis niet nodig is op dat moment gaat het terug naar het energienet en zal de energiemeter van uw energieleverancier dus teruglopen. In België wordt het aangeraden een zonne-energiesysteemdoor een erkend installateur te laten installeren. De installatie dient naderhand ook gekeurd te worden om in aanmerking te komen voor de energiecertificaten.

Zonnepanelen: zonnepanelen kunnen op verschillende manieren worden geproduceerd. De meeste panelen kunnen in drie groepen worden ingedeeld, mono-kristallijn, poly-kristallijn of dunne-film (thin film). Het grootste verschil tussen de paneeltypes zit hem in:

  • Efficiëntie
  • Levensduur
  • Uiterlijk

De efficiëntie

Efficiëntie is de hoeveelheid energie die een zonnepaneel omzet naar elektrische energie per vierkante meter. Onder standaard testcondities valt er 1000 kWh op één vierkante meter per jaar. De output van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Watt-Piek (Wp) en kilo-Watt-Piek (kWp). Dit betekent:

  • Een laag-efficiënt paneel (6%) produceert 60 Wp / vierkante meter
  • Een middel-efficiënt paneel (12%) produceert 120 Wp / vierkante meter
  • Een laag-efficiënt paneel (18%) produceert 180 Wp / vierkante meter

Dunne-film panelen hebben een lagere efficiëntie terwijl mono-kristallijne panelen vaak een hogere efficiëntie behalen. Zie hieronder voor een overzicht van beschikbare systeemgroottes (in kWp) per beschikbare dakruimte (in vierkante meters), uitgezet tegen de paneelefficiëntie:

Levensduur

De levensduur van zonnepanelen is over het algemeen zo’n 35 jaar. De opbrengst van zonnepanelen neemt langzaam af over de jaren, bijna alle paneelfabrikanten geven de garantie dat na 25 jaar nog minimaal 80% van de originele opbrengst behaald wordt. Met Vlaamse subsidie ligt de gemiddelde terugverdientijd op dit moment op een jaar of 12, zonder Vlaamse subsidie op een jaar of 14. Alle jaren dat het systeem daarna nog blijft werken kunnen gezien worden als winst. Dunne-film panelen hebben een kortere levensduur.

Uiterlijk

Het uiterlijk van zonnepanelen varieert. Mono-kristallijne zonnepanelen worden gemaakt uit cirkelvormige plakken silicium, waardoor er cellen met afgevlakte hoeken zichtbaar zijn in het paneel. Poly-kristallijne zonnecellen vullen het hele zonnepaneel waardoor er geen afvlakte hoeken zijn, maar u ziet wel verschillende kristalkleuren op het paneel. Dunne-film panelen zien er egaler uit. De meeste panelen worden gemonteerd op dakpannen of andere dakbedekking, maar kunnen ook onderdeel van de dakconstructie uitmaken. Deze panelen heten geïntegreerde panelen (EN: building integrated, BIPV). Welke panelen gekozen worden is afhankelijk van persoonlijke smaak, kijk in het CompareMySolar overzicht op de spec-sheet van de panelen om te zien hoe ze er uit zien.

Omvormer    

Een omvormer maakt van de gelijkstroom (DC) die van de panelen komt wisselstroom (AC) die gebruikt kan worden door elektrische apparaten in uw huis. De belangrijkste eigenschappen van de omvormer zijn de hoeveelheid energie die ze aankunnen, de efficiëntie (gem. 90-95% omzetting van DC naar AC) en de levensduur. Kijk goed naar de garanties op omvormers, want een omvormer heeft een minder lange levensduur dan zonnepanelen.

Installatie

Zonnepanelen bepalen ongeveer de helft van de kosten van een zonne-energiesysteem. De omvormer neemt ongeveer 10% van de kosten in beslag, wat betekent dat de installatie ongeveer 40% van de kosten voor zijn rekening neemt. Binnen de installatiekosten vallen de installatiematerialen (o.a. kabels en bevestigingsmaterialen) en de werkuren (een gemiddelde installatie duurt één of twee dagen). Het is erg belangrijk om een goede installateur te kiezen, het is belangrijk om met materialen van goede kwaliteit te werken en daar ook de juiste garanties op te krijgen. In het laatste hoofdstuk van deze handleiding geven we u een hele lijst met tips om te helpen bij het vinden van de juiste installateur.

De panelen, een omvormer en de installatie vormen een heel zonne-energiesysteem. De grootte van een zonne-energiesysteem wordt uitgedrukt in kilo-Watt-piek (kWp), dat een grootheid is voor de prestaties van het systeem onder standaard testcondities. De werkelijke systeemoutput hangt af van de zoninstraling op de plek waar je huis staat, de dakeigenschappen (wordt in het volgende hoofdstuk duidelijk uitgelegd) en de energieverliezen in de panelen, kabels en omvormer.

Zonne-energie-industrie

Het leeuwendeel van de installaties wordt verricht in drie landen; Duitsland, Japan en de Verenigde Staten. Er zijn honderden fabrikanten van zonnepanelen en omvormers en duizenden installateurs. Door de enorme groei in de markt zakken de prijzen erg hard.

De Belgische zonne-energiemarkt heeft in 2008 - 2011 een grote groei doorgemaakt. Deze groei is door een afzwakkende subsidie nu aan het afnemen, maar nog steeds worden er in België 10 keer zoveel zonne-energiesystemen geïnstalleerd dan in Nederland.

De opbrengst van een groene-energie-certificaat gaat per 1 januari omlaag naar 250 euro per 1000 kWh. Hierover houden we u op de hoogte via deze website en de nieuwsbrief.

Het aanschaffen van een zonne-energiesysteem geeft uw huis groene energie, een goede financiële opbrengst en beperkt ook de CO2 uitstoot van je gezin. Laat CompareMySolar je helpen in dit proces!

Overzicht - Zonnestroom - Uw eigen dak - Subsidies - Financiële haalbaarheid - Zelf zonnepanelen gebruiken